S doškovou střechou jsme se doposud mohli setkávat na svých toulkách českou krajinou zejména na historických objektech nebo ve skanzenech připomínajících nám způsob života z doby minulé, avšak spíše výjimečně na střechách domů nových. Díky zvýšenému zájmu o používání přírodních materiálů ve stavebnictví se došky začínají navracet a své místo nacházejí i na novostavbách. Z hlediska lepší trvanlivosti i dostupnosti jsou zde aktuální především došky rákosové. U rekonstrukcí objektů lidové architektury lze uvažovat o obou alternativách, tj. střechách rákosových i slaměných.


Naše aktuální realizace:


Slunečníky Mušov

Pazderna

Čekanice

Dvůr Králové

naše další realizace najdete ve fotogalerii